CIĘCIE LASEREM TWORZYW SZTUCZNYCH

Laser tnący o mocy 100 W i polu roboczym 130x90 cm pozwala przecinać tworzywa sztuczne o grubości do nawet 15 mm. Przecinanie akrylu jest bardzo precyzyjne, także nieregularnych kształtów, jak też wykonywanie serii powtarzalnych rozmiarów z otworami.
Głównie przecina się tworzywa takie jak akryl, pleksiglas, pet, ale również sklejki suchotrwałe. korek czy priplak.