dofinansowanie EU

 

 

 

 Miło nam poinformować, że firma METALOPLASTYKA MARIAN OSTROWSKI uzyskała dofinansowanie z Narodowego Centrum Nadań i Rozwoju w ramach:

 Program Operacyjny: Inteligentny Rozwój 2014-2020
 Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
 Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
 Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwoje realizowane przez przedsiębiorstwa
 Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
 Konkurs: 5/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 5_2020
 Zakres: Projekty z regionów lepiej i słabiej rozwiniętych

 Nr projektu POIR.01.01.01-00-1198//20
 Konkurs "Szybka Ścieżka 5-2020" Koronawirusy

 Tytuł projektu: "Opracowanie zintegrowanego, wielofunkcyjnego urządzenia do przeciwwirusowej dezynfekcji oraz monitorowania stanu zdrowia osób poruszających się w  przestrzeni publicznej".