Zespolenie elementów oraz montaż rzeźby autorstwa P. Matej Frank w Sopocie

Rzeźba autorstwa p. Matej Frank w Parku w Sopocie (zespolenie wyciętych elementów, transport oraz montaż)