IPN - wystawa "Kaźń Profesorów Lwowskich"

Zastosowano Kubik ekspozycyjny A (prostopadłościan)