​ POIR

 

Firma METALOPLASTYKA MARIAN OSTROWSKI, uzyskawszy dofinansowanie na projekt z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach:

Program Operacyjny: Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwoje realizowane przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Konkurs: 5/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 5_2020
Zakres: Projekty z regionów lepiej i słabiej rozwiniętych

Nr projektu POIR.01.01.01-00-1198/2020
Konkurs "Szybka Ścieżka 5-2020" Koronawirusy

Tytuł projektu: "Opracowanie zintegrowanego, wielofunkcyjnego urządzenia do przeciwwirusowej dezynfekcji oraz monitorowania stanu zdrowia osób poruszających się w  przestrzeni publicznej"

ogłasza rekrutację do pracy. 

PRACA

Na stanowisko: Mechatronik - inżynier
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
Zakres obowiązków (m.in):

 • opracowanie systemu wizyjnego wspomagającego proces dezynfekcji
 • opracowanie systemu monitorowania temperatury użytkowników opartego o specjalne kamery
 • projektowanie i nadzór montażu układów elektronicznych
 • budowa układu zasilania elektrycznego
 • opracowanie metody skutecznego sterowania dozowaniem i aplikowaniem płynu 
 • integracja urządzenia z bramkami
 • integracja komponentów
 • wspomaganie procesu montażu
 • ocena stanu komponentów po testach

 

Zgłoszenie należy wysłać na adres e-mail:  praca@metaloplastyka.eu

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. CV – w tym pełne dane teleadresowe oraz nr telefonu kontaktowego
 2. List motywacyjny
 3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

Pozytywna odpowiedź na zgłoszenie nastąpi drogą elektroniczną lub telefoniczną.