logo

 

Firma METALOPLASTYKA MARIAN OSTROWSKI, uzyskawszy dofinansowanie na projekt z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach:

Program Operacyjny: Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwoje realizowane przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Konkurs: 5/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 5_2020
Zakres: Projekty z regionów lepiej i słabiej rozwiniętych

Nr projektu POIR.01.01.01-00-1198/2020
Konkurs "Szybka Ścieżka 5-2020" Koronawirusy

Tytuł projektu: "Opracowanie zintegrowanego, wielofunkcyjnego urządzenia do przeciwwirusowej dezynfekcji oraz monitorowania stanu zdrowia osób poruszających się w  przestrzeni publicznej"

ogłasza rekrutację do pracy.
 

PRACA
 

Na stanowisko: Operator CNC
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
Zakres obowiązków (m.in):

 • wytwarzanie elementów konstrukcji nośnej 
 • wytwarzanie elementów konstrukcyjnych i łączników niezbędnych do zamocowania komponentów w obudowie
 • przygotowanie otworów, podfrezowań, podtoczeń i innych kształtów w metalu niezbędnych do prawidłowego montażu elementów prototypu
 • obróbki mechanicznej i przegotowanie programów CAM
 • przygotowanie próbek na maszynach przez frezowanie, toczenie, wiercenie itp. obróbkę
 • wytwarzanie stanowisk badawczych oraz prace przy modernizacji manipulatora do prototypowego stanowiska cięcia laserowego blach i profili
 • wytwarzanie prototypów konstrukcji 3D z plastiku lub metalu
 • obróbka mechaniczna elementów obudowy przygotowywanej do testów

 

Zgłoszenie należy wysłać na adres e-mail:  praca@metaloplastyka.eu

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. CV – w tym pełne dane teleadresowe oraz nr telefonu kontaktowego
 2. List motywacyjny
 3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Odpowiedź na zgłoszenie nastąpi drogą elektroniczną lub telefoniczną