logo

Firma METALOPLASTYKA MARIAN OSTROWSKI, uzyskawszy dofinansowanie na projekt z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach:

Program Operacyjny: Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwoje realizowane przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Konkurs: 5/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 5_2020
Zakres: Projekty z regionów lepiej i słabiej rozwiniętych

Nr projektu POIR.01.01.01-00-1198/2020
Konkurs "Szybka Ścieżka 5-2020" Koronawirusy

Tytuł projektu: "Opracowanie zintegrowanego, wielofunkcyjnego urządzenia do przeciwwirusowej dezynfekcji oraz monitorowania stanu zdrowia osób poruszających się w  przestrzeni publicznej"

Ogłoszą rekrutację do pracy
 

PRACA
 

Na stanowisko: Monter – Tester podzespołów 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
Zakres obowiązków (m.in):

  • opracowanie technologii łączenia oraz wykonywanie złączy śrubowych, nitowych i  zatrzaskiwanych
  • modernizacja manipulatora do układania blach i profili przy ww. stanowisku
  • montaż prototypowego stanowiska do cięcia laserowego
  • montaż komponentów w obudowie
  • instalacja osprzętu
  • instalacja układów

 

Zgłoszenie należy wysłać na adres e-mail:  praca@metaloplastyka.eu

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. CV – w tym pełne dane teleadresowe oraz nr telefonu kontaktowego
  2. List motywacyjny
  3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Odpowiedź na zgłoszenie nastąpi drogą elektroniczną lub telefoniczną