Strona główna

Wyniki postępowań

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy zapytania ofertowego w trybie rozeznania rynku 
 nr rozeznania 10/8/2022/01

NA DOSTAWĘ WIERTARKI PIONOWEJ WRAZ Z POSUWEM POZIOMYM (PROMIENIOWA) – 1 szt.

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej:

https://metaloplastyka.eu/bip

Informacja o wybranym wykonawcy

                            Rozstrzygnięte

              Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:

HAFEN Marcin Kizeweter SP.K. z siedzibą w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Gen. R. Kuklińskiego 20


 Oferta uzyskała największą liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów oceny tj. 100 pkt.

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu.

Pełna lista podmiotów

  1. HAFEN Marcin Kizeweter SP.K. z siedzibą w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Gen. R. Kuklińskiego 20

Nie złożono więcej ofert.

Załączniki: