Strona główna

Wyniki postępowań

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy zapytania ofertowego nr 3/2021/11/1.1.1

NA DOSTAWĘ ZESTAWU HYBRYDOWEJ KAMERY TERMOWIZYJNEJ Z MODUŁEM ANALIZY OBRAZU DO POMIARU TEMPERATURY CIAŁA

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej:

  1. https://metaloplastyka.eu/bip
  2. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Ogłoszenie nr 2021-30042-80825

Data publikacji: 24-11-2021
Data zakończenia postępowania: 07-12-2021 godz.: 10.00

Status postępowania: Rozstrzygnięte    
Data rozstrzygnięcia: 9.12.2021 r.

Informacja o wybranym wykonawcy:            MBS SYSTEMS S.C. M. SZYMCZAK, B. SZCZĘŚNIAK
                                                                               ul. Stanisława Sulimy 1/227, 82-300 Elbląg
                                                                               NIP: 578-303-70-21, Regon: 280368510.

Oferta uzyskała największą liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów oceny tj. „Łączna cena za realizację usługi badawczej (cena netto)’’ w wysokości 38880,00 PLN netto + 23% VAT , uzyskując wynik kryterium równy 100 pkt.
Oferta przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Zapytaniu Ofertowym w terminie
z wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu.
Planowany termin podpisania umowy: grudzień 2021 r.


Pełna lista podmiotów biorących udział w postępowaniu:

  1. MBS SYSTEMS S.C. M. SZYMCZAK, B. SZCZĘŚNIAK , ul. Stanisława Sulimy 1/227, 82-300 Elbląg,
    NIP: 578-303-70-21, Regon: 280368510.

    Więcej ofert nie wpłynęło.

Załączniki: