Architektura przestrzenna dla Jordahl&Pfeifer

Przestrzenna kula wykonana ze stali na betonowym postumencie wg projektu autorami. Dodatkowo logotypy podświetlane oraz oznakowanie budynku podświetlanymi literami.